buttonHome

buttonsilber

buttonlilac

button_schildpatt-mit-weiss

Buttongalerie

buttonVP
buttonwuerfe

buttonabgabe

buttonhaltung

buttongästebuch

buttonimpressum

 

 

 

 

 

 

ChantalBanner1
Boecke

vioroyal (1) [1280x768] 

Name: Vio Royal

Geb.: 8.11.2017

Farbe: Lilac-safran-weiß p.e.

 

voiture (1) [1280x768]

Name: Voiture

Geb.: 15.06.2017

Farbe: Lilac-safran-weiß p.e.

tiamo (Kopie)

Name: Tiamo

Geb.: 10.05.2017

Farbe: Argente Lilac-safran-weiß p.e.

 

vio coconut (1) (Kopie)

Name: Vio Coconut

Geb.: 28.07.2018

Farbe: Lilac-safran-weiß p.e.

vintage (5) (Kopie)

Name: Vintage

Geb.: 3.01.2018

Farbe: Safran wenig weiß p.e.

 

vioquino (2) (Kopie)

Name: Vio Quino

Geb.: 10.09.2017

Farbe: Lilac-wenig safran-weiß p.e.

Zur Abgabe!

george [1280x768]

Name: George

Geb.: 6.05.2016

Farbe: Lilac-safran-weiß p.e.

 

nabucco (Kopie)

Name: Nabucco

Geb.: 31.03.2018

Farbe: Lilac-safran-weiß p.e.

nexus (1) (Kopie)

Name: Nexus

Geb.: 28.06.2018

Farbe: Lilac-safran-weiß p.e.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maedels

camouflage (Kopie)

Name: Camouflage

Geb.: 12.08.2017

Farbe: SATIN Lilac-safran-weiß p.e.

 

püppchen (Kopie)

Name: Püppchen

Geb.: 10.09.2017

Farbe: Lilac-(safran)-weiß p.e.

leticias (3) [1600x1200]

Name: Leticias

Geb.: 1.05.2016

Farbe: Safran-weiß p.e.

Sucht noch Liebhaberzuhause!

 

  pineapple [1280x768]

Name: Pineapple

Geb.: 8.08.2016

Farbe: Argente Lilac-Safran-safran-weiß p.e.

  centesima (Kopie)

Name: Centesima

Geb.: 15.06.2017

Farbe:  Lilac-helles-safran-weiß p.e.

 

philadelphia (Kopie)

Name: Philadelphia

Geb.: 11.04.2017

Farbe: Argente Lilac-safran-weiß p.e.

casane [1280x768]

Name: Casané

Geb.: 14.10.2016

Farbe: Lilac-wenig Safran-weiß p.e.

 

campari (Kopie)

Name: Campari

Geb.: 3.12.2017

Farbe: Argente Lilac-safran-weiß p.e.

carla (Kopie)

Name: Carla

Geb.: 3.12.2017

Farbe: Lilac-safran-weiß p.e.

 

charlotte [1280x768]

Name: Charlotte

Geb.: 9.09.2017

Farbe: Lilac-safran-weiß p.e.

primabella (3) [1280x768]

Name: Primabella

Geb.: 8.11.2017

Farbe: Lilac-helles safran-weiß p.e.

 

catjes (Kopie)

Name: Catjes

Geb.: 12.06.2017

Farbe: Argente Lilac-safran-weiß p.e.

ediana (3) (Kopie)

Name: Ediana

Geb.: 10.02.2018

Farbe: Lilac gold weiß p.e. Ccd

 

casperle (1) (Kopie)

Name: Casperle

Geb.: 5.12.2017

Farbe: Schildpatt mit Weiß d.e. Ccd Pp
Standardgewirbelt

edora (3) [1280x768]

Name: Edora

Geb.: 9.04.2017

Farbe: Schildptt mit Weiß  d.e. Ccd Pp

 

chisaya (Kopie)

Name: Chisaya

Geb.: 8.11.2017

Farbe: Lilac-safran-weiß p.e.

lerissa [1280x768]

Name: Lerissa

Geb.: 16.07.2017

Farbe: Lilac-safran-weiß p.e.

 

priva (2) (Kopie)

Name: Priva

Geb.: 28.08.2018

Farbe: Argente Lilac-safran-weiß p.e.